adaptacja akustyczna, akustyka pomieszczeń, projekty akustyczne wnętrz, akustyka wnętrz, panele akustyczne, ustroje akustyczne, komfort akustyczny, akustyka przemysłowa, nagłośnienie obiektów
 
WITAMY | NOWOŚCI | PRODUKTY | OFERTA | WIEDZA | LOGIN
Harmonium WAVE ... 
INFO
WIEDZA - HARMONIUM SYSTEM ...
  panele akustyczne, ustroje akustyczne, dyfuzory schroedera  
Panele akustyczne i technologie projektów akustycznych, oraz stylizacji wnętrz professional INTERIOR DESIGN - HARMONIUM System AbcSoundLab... to produkty i kompleksowe rozwiązania dla profesjonalistówi i amatorów, którzy pragną wykonać samodzielnie lub korzystając z oferty produktowej, projektowej, lub konsultacji z firmą AbcSoundLab - adaptację akustyczną różnego rodzaju pomieszczeń: odsłuchowych, studyjnych, nagraniowych, biur, sal konferencyjnych, tanecznych, koncertowych, kinowych i innych, uzyskując referencyjne warunki akustyczne wnętrza.... HARMONIUM System to także indywidualne projekty paneli akustycznych, uwzględniające zawsze najnowocześniejsze technologie i materiały do zastosowań w proponowanych projektach akustycznych - spełniające oczekiwania i wymagania Klientów - Inwestorów. HARMONIUM System to niestandardowe, dedykowane panele akustyczne, to panele akustyczne spełniające najwyższe parametry i normy. Projektujemy i produkujemy panele akustyczne - ustroje akustyczne na indywidualne zamówienie, według specyfikacji Klienta. HARMONIU SYSTEM to także technologie akustyczne dla przemysłu.
Zapraszamy do kontaktu z konsultantem AbcSoundLab.com.pl - podpowiemy, doradzimy, zaprojektujemy...
Jak wiadomo najistotniejszym składnikiem toru akustycznego jest pomieszczenie, w którym jest kreowana lub odtwarzana muzyka, w tym znaczeniu ono "gra", ma swoje brzmienie i w znacznym, często nawet dominującym stopniu wpływa na to, co słyszymy. Problem tkwi w tym, że o ile sprzętowi elektronicznemu czy okablowaniu poświęcamy mnóstwo uwagi, to adaptacja akustyczna wnętrza jest często zaniedbana.

Adaptacja akustyczna to taki sposób aranżacji wnętrza, by spełniło ono - możliwie doskonale - określone wymogi zależne od przeznaczenia danego pomieszczenia. Wszystkie pomieszczenia wymagają takiej adaptacji tak, jak urządzenia elektryczne prądu, by działać, lecz w większości pomieszczeń, zwłaszcza odsłuchowych, ta "adaptacja" jest dziełem przypadku i wynika z istniejącego umeblowania, osprzętu i t.p. na szczęście zawsze można ten stan rzeczy zmienić na korzyść. Panele akustyczne, ustroje akustyczne i adaptacja akustyczna to sposoby na poprawę jakości akustycznej pomieszczenia. Przydatna jest tez znajomość podstawowych reguł postępowania i praw rządzących akustyką, by nie poruszać się zupełnie po omacku. Kluczową rolę odgrywa tu dobry słuch, doświadczenie i upodobania.

Najlepiej jednak, gdy solidne oparcie możemy znaleźć w nowoczesnej technologii i dostarczanych przez nią wynikach symulacji aury akustycznej wnętrza tak przed, jak i po adaptacji. Zapraszamy do konsultacji z AbcSoundLab. Proces adaptacji akustycznej będzie mniej pracochłonny i krótszy, im więcej czasu poświęcimy danemu pomieszczeniu na etapie projektu i symulacji. Akustyka wnętrza jest jedynym elementem toru akustycznego, który możemy samodzielnie modyfikować w bardzo szerokich granicach, pomieszczenie jest także tym komponentem, który zazwyczaj najtrudniej wymienić na nowy. Dlatego warto mu poświęcić dużo uwagi, albowiem efekty wprowadzonych zmian mogą być ogromne. Oczywiście inaczej będzie wyglądała adaptacja akustyczna i projekt akustyczny sali koncertowej, a inaczej studia, czy pokoju odsłuchowego lub sali kinowej, jednak pewne generalne reguły ważne są w większości sytuacji.
  projekty akustyczne, adaptacja akustyczna, akustyka wnetrz  

Akustyka wnętrza jest jedynym elementem toru akustycznego, który możemy samodzielnie, dowolnie i według własnych preferencji modyfikować w bardzo szerokich granicach, pomieszczenie jest także tym komponentem, który zazwyczaj najtrudniej wymienić na nowy. Dlatego warto mu poświęcić dużo uwagi, albowiem efekty wprowadzonych zmian mogą być ogromne. Oczywiście inaczej będzie wyglądała adaptacja i projekt sali koncertowej, a inaczej studia, czy pokoju odsłuchowego lub sali kinowej, jednak pewne generalne reguły ważne są w większości sytuacji. Musimy zadbać o właściwe rozmieszczenie kolumn tak, by obszar odsłuchu był optymalny. Istnieje wiele koncepcji realizacji tych zadań zależnie od kubatury i kształtu pomieszczenia, istniejących warunków przestrzennych, rodzaju kolumn i t.p. Nie będziemy ich tu przytaczać w mniemaniu, że każdy, nawet początkujący audiofil czy pasjonat zmierzyli się już z tym tematem.

PODSTAWA POPRAWNYCH PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH POMIESZCZENIA TO JEGO WYMIARY W FUNKCJI PROPORCJI.
Ideał według Ludwiga Williama Sepmeyer'a to proporcje wysokości pomieszczenia do szerokości i długości, to tak zwane złote proporcje:
1 : 1,14 : 1,39; 1 : 1,28 : 1,54; 1 : 1,60 : 2,33

Nie bez znaczenia jest poprawne rozmieszczenie głośników odsłuchu stereo i wielokanałowego, którego podstawą i punktem odniesienia mogą być poniższe przykłady, stanowiące jedynie propozycję lokalizacji inicjacyjnej - podstawy do dalszych eksperymentów...

  ustawienie głośników stereo w pomieszczeniu odsłuchowym, ustawienie głośników głównych i surround w pomieszczeniu kina domowego  
  ustawienie głośników stereo w pomieszczeniu odsłuchowym, ustawienie głośników głównych i surround w pomieszczeniu kina domowego  

Poprawny odsłuch stereofoniczny i wielokanałowy wymaga symetrii akustycznej pomieszczenia względem osi odsłuchu, a także poprawnej konfiguracji geometrii lokalizacji głosników, zatem jeśli przy lewej ścianie pomieszczenia stoją regały, a prawa jest pusta należy zadbać, by ich właściwości akustyczne w jak najmniejszym stopniu się różniły.
Generalnie: pożądane jest, by przeciwległe ściany miały maksymalnie zbliżone właściwości akustyczne - lewa i prawa ściana, podłoga i sufit i t.d.
W pomieszczeniu jako całości powinna panować równowaga i symetria zależna od przyszłej funkcji obiektu, pomiędzy wielkościami pochłaniania, rozpraszania i odbijania dźwięków. Od wzajemnej proporcji dźwięków bezpośrednich, odbitych i rozproszonych zależy charakter brzmienia danego wnętrza. Zwiększenie tłumienia w pomieszczeniach odsłuchowych prowadzi do wyraźniejszego zarysowania konturów muzyki, dźwięki nabierają precyzji, a lokalizacja pozornych źródeł dźwięku jest niemal kliniczna. Z kolei duża ilość dźwięków rozproszonych wywołuje efekt przestrzenności wzrostu dynamiki i wypełnienia otoczenia muzyką, dźwięk uwalnia się od kolumn. Panele akustyczne Harmonium zostały zaprojektowane właśnie po to, by było możliwe osiągnięcie tej równowagi w każdym pomieszczeniu. W określonym obiekcie nie powinno być nadmiernie uwypuklonych rezonansów własnych. Wynikają one w pierwszym rzędzie z geometrii wnętrza: długości, szerokości, wysokości i ich wzajemnej relacji. Z tego względu częstotliwości rezonansowe głównie w zakresie basowym, dla danego pomieszczenia są właściwie nie zmienialne. Można jednak zadbać, by je wytłumić, osiągnąć to można przy pomocy dostrajanych ustrojów selektywnych -rezonatorów Helmholtza, lub szerokopasmowo pochłaniających dźwięki o niskich częstotliwościach. Liczne badania i doświadczenia wskazują, że w małych i średnich pomieszczeniach, korzystne jest stosowanie większej ilości ustrojów pochłaniających dźwięk.

Wynika to z tego, iż wnętrza te mają silnie zaznaczone rezonanse własne wskutek ich niewielkich wymiarów i najczęściej niekorzystnych proporcji,
podobne dwa lub więcej wymiarów, równoległe ściany i t.p.. Dodatkowo w takich przypadkach, powstają również interferencje i fale stojące, zwłaszcza w newralgicznym zakresie średnich częstotliwości. Niestety, typowa aranżacja przestrzeni nie wystarcza, by podołać zadaniu adaptacji akustycznej takiego wnętrza. Z kolei w pomieszczeniach średnich i dużych zazwyczaj spotykamy się z nadmiernym czasem pogłosu, trudnym lub wręcz niemożliwym do skrócenia domowymi metodami bez rujnowania innych cech aury akustycznej wnętrza. Zwiększając tłumienie osiągamy znaczny wzrost precyzji przy wysokiej przestrzenności. Dopiero przy nadmiernym tłumieniu wrażenie osłabia się.

Przestrzenność natomiast można pogłębić zwiększając ilość dźwięków rozproszonych. Jednak od pewnego momentu odbywa się to z coraz większą stratą precyzji, a zatem konieczny jest pewien kompromis. Należy dążyć do takiej sytuacji, gdy równowaga pomiędzy dźwiękami bezpośrednimi i rozproszonymi jest według słuchacza optymalna i pozwala cieszyć się szczegółowym i precyzyjnym dźwiękiem, jednocześnie przestrzennym
i swobodnym. Jak się wydaje, w większości pomieszczeń, zwłaszcza małych, a więc w niewielkich studiach nagraniowych lub odsłuchowych, pomieszczeniach kontrolnych, reżyserkach - niedostateczne jest przede wszystkim tłumienie i niejednokrotnie rozpraszanie dźwięku. Zamiast tego występują odbicia, fale stojące, rezonanse i asymetria akustyczna wnętrza - zjawiska wysoce szkodliwe. Z tego względu dla osiągnięcia pożądanych rezultatów zalecane jest użycie paneli akustycznych w odpowiedniej konfiguracji - nawet w bardzo małych wnętrzach. Szczególnie obiekty przeznaczone do prezentacji lub rejestrowania wokalnych pasm częstotliwości - sale konferencyjne, prezentacje multimedialne, kabiny lektorskie i t.p., powinny cechować się bardzo krótkim czasem pogłosu - w przeciwnym wypadku uległa by degradacji zrozumiałość, a więc przydatność pomieszczenia do w/w celów.

  ustawienie głośników w pomieszczeniu kina domowego, ustawienie głośników stereo w pomieszczeniu odsłuchowym  
Szczególnie wrażliwe na nadmierny czas pogłosu oraz niejednorodność akustyczną pomieszczeń są instalacje kina domowego i systemy wielokanałowego odtwarzania dźwięku. W przypadku braku adaptacji akustycznej takich pomieszczeń, mają miejsce zaburzenia w lokalizacji pozornych źródeł dźwięku, zdeformowana aura akustyczna czy wręcz dźwiękowy chaos wzmagany przez mnogość rzeczywistych obiektów promieniujących. Trudne do opanowania mogą być zwłaszcza ich wzajemne relacje fazowe i natężeniowe, a problemy te potęgują się w pomieszczeniach o dużej kubaturze.

Profesjonalnie zaprojektowane wnętrza kina domowego, oraz właściwie zastosowane ustroje akustyczne, panele akustyczne pozwalają na wyeliminowanie lub całkowitą redukcję tych niekorzystnych zjawisk, oczywiście każde pomieszczenie posiada własną charakterystykę przenoszenia, analogiczną do tej, jaką mają kolumny czy wzmacniacze. Objawia się ona nierównomiernością w głośności dźwięków o różnej częstotliwości słyszanych w określonym punkcie odsłuchowym wówczas, gdy poziom wypromieniowanej przez źródło - kolumny, mocy jest stały. Innymi słowy, nawet jeśli tor elektryczny ma idealną charakterystykę przenoszenia, to i tak zostanie ona zniekształcona przez źle urządzone akustycznie pomieszczenie, a odchyłki od ideału mogą i zazwyczaj są ogromne. Wahania na charakterystyce przenoszenia pomieszczenia osiągają kilkanaście, a nierzadko nawet kilkadziesiąt decybeli! W tym kontekście linearyzacja charakterystyki pomieszczenia wysuwa się na pierwszy plan. Znaczne jej wygładzenie jest możliwe stosując ustroje akustyczne. Dzięki profesjonalnym projektom, adaptacja akustyczna likwiduje większość odbić i fal stojących, zjawisk odpowiedzialnych za wzniesienia i dołki na charakterystyce. Panele akustyczne rozpraszające dźwięki przyczyniają się do ograniczenia rezonansów - ostre wierzchołki na charakterystyce - i do równomiernego rozkładu natężenia dźwięku w pomieszczeniu.

Jedną z podstawowych właściwości akustycznych pomieszczeń jest czas pogłosu. Jest to czas jaki upływa od wyłączenia generowanego sygnału ze źródła dźwięku do zupełnego zaniku dźwięku w pomieszczeniu - dokładnie - spadku o 60dB - mówimy wówczas o współczynniku RT60. Czas pogłosu jest zależny od częstotliwości, lecz przy odsłuchu muzyki ma największe znaczenie w przedziale od ok. 300Hz do 10kHz, czyli w zakresie częstotliwości średnich i wysokich. Trzeba podkreślić, że może on silnie zależeć od częstotliwości - pomiar lub symulacja w pasmach oktawowych lub tercjowych, a także monotoniczność charakterystyki zanikania dźwięku w różnych punktach pomieszczenia dają dobry pogląd na podstawowe cechy akustyczne danego pomieszczenia. Czas pogłosu ma ogromne znaczenie dla jakości odtwarzanej muzyki, gdy jest zbyt krótki, wówczas brzmienie jest głuche i nienaturalne.Częściej jednak, zwłaszcza w średnich i dużych pomieszczeniach, mamy do czynienia ze zbyt długim czasem pogłosu, powoduje to drastyczne ograniczenie wyrazistości, dźwięk jest rozmyty i chaotyczny, muzyka zlewa się w jedną nieczytelną masę. Idealną metodą na skrócenie czasu pogłosu w każdym pomieszczeniu są odpowiednie ustroje akustyczne, ich współczynnik pochłaniania powoduje, że są nadzwyczaj skutecznym środkiem ograniczającym RT60 w szerokim zakresie częstotliwości - ich najefektywniejsze działanie obejmuje zakres 200Hz - 20kHz. Stosując ustroje akustyczne można osiągnąć 2 - 3 krotną redukcję czasu pogłosu w newralgicznym zakresie częstotliwości. Zmiana ta może zaowocować kolosalną poprawą jakości brzmienia, dźwięk nabierze życia, instrumenty odnajdą swoje miejsce, odzyskają kontury, barwę i właściwy im kształt. Poprawa dotyczy też rozdzielczości, precyzji i przede wszystkim dynamiki. Panele akustyczne przy umiejętnej aplikacji eliminują możliwość powstania echa, zjawiska bardzo niebezpiecznego, gdyż drastycznie obniżającego czytelność muzyki i wokali, a także zwiększającego ryzyko wzbudzeń w instalacjach elektroakustycznych. Właściwe wykorzystanie paneli akustycznych pozwola na ingerencję w rozkład czasowy i natężeniowy pierwszych odbić od ścian i sufitu pomieszczenia. Ma to kolosalne znaczenie dla atmosfery akustycznej danego obiektu i wiąże się ze subiektywnym postrzeganiem charakteru dźwiękowego pomieszczenia i czytelnością oraz klarownością przekazu.

Specjalne miejsce w kategorii ustrojów akustycznych zajmują dyfuzory Schroedera. Występują one w wielu odmianach, a dzięki wykorzystaniu zaawansowanej teorii liczb pozwalają na osiągnięcie niespotykanej dotąd skuteczności i równomierności w wielokierunkowym rozpraszaniu dźwięku. Umożliwia to głęboką ingerencję nie tylko w charakter przestrzenny odbić, ale również w ich strukturę czasową. Znaczenia tego faktu dla efektywnej manipulacji atmosferą akustyczną wnętrza nie da się przecenić. W tym zakresie proponujemy rozwiązania adekwatne do konkretnych warunków: od wąskopasmowych ustrojów hemisferycznych do pełnopasmowych systemów o kontrolowanym współczynniku absorbcji.
Dyfuzory Schroedera to wysoce specjalizowane ustroje akustyczne, to dedykowane panele akustyczne dla najbardziej wymagających.

Panele akustyczne, ustroje akustyczne i technologie HARMONIUM System mają szerokie zastosowanie w budynkach mieszkalnych, warsztatach, halach przemysłowych i t.p. Opis tych i wielu innych zastosowań ustrojów akustycznych z serii Harmonium przekracza ramy niniejszego opracowania. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z firmą AbcSoundLab...
  adaptacja akustyczna, akustyka wnętrz, projekty akustyczne  

PROJEKTY AKUSTYCZNE i ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZEŃ, PANELE AKUSTYCZNE, USTROJE AKUSTYCZNE ...

ADAPTACJA AKUSTYCZNA i PROJEKTY AKUSTYCZNE WNĘTRZ: mieszkania, apartamenty, domy, biura, hotele, szkoły, sale koncertowe, sale multimedialne-konferencyjne, gabinety lekarskie, kancelarie, salony odnowy, kosmetyczne, fitness, SPA, restauracje, puby, radio, telewizja, studio
i t.p. kino domowe, stereo, akustyka wnętrz, komfort akustyczny pomieszczeń, akustyka pomieszczeń, ustroje akustyczne, izolacja akustyczna, akustyka przemysłowa ... AKUSTYKA, panele akustyczne, sprzęt audio i akcesoria, Home Theater, Home Cinema, Hi-End ...
ADAPTACJA AKUSTYCZNA, NAGŁOŚNIENIE, projekty elektroakustyczne, konsultacje akustyczne, realizacje i doradztwo, Zapraszamy! ...

PRODUKCJA i PROJEKTY PANELI AKUSTYCZNYCH według indywidualnej specyfikacji na ZAMÓWIENIE ...

SYMULACJE AKUSTYCZNE, ADAPTACJA AKUSTYCZNA i PROJEKTY AKUSTYCZNE WNĘTRZ ...

projekty akustyczne, adaptacja akustyczna, akustyka
 
WIEDZA - HARMONIUM SYSTEM ...
adaptacja akustyczna kina domowego, akustyka kina, projekty akustyczne kina
akustyka w szkole, projekty akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń dydaktycznych
ustroje akustyczne, panele akustyczne
akustyka przemysłowa, akustyczne sciany przemysłowe, izolacja akustyczna hal przemyslowych
adaptacja akustyczna wnętrz, projekty akustyczne, akustyka
adaptacja akustyczna, projekty akustyczne pomieszczeń, panele akustyczne, ustroje akustyczne, adaptacja akustyczna wnętrz, adaptacja akustyczna kina domowego, adaptacja akustyczna pomieszczeń
projekty akustyczne pomieszczeń, adaptacja akustyczna, ustroje akustyczne, panele akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń, adaptacja akustyczna kina domowego, adaptacja akustyczna wnętrz, nagłośnienie obiektów
chmura tagów, tags cloud
projekty akustyczne, adaptacja akustyczna, architektura wnętrz, panele akustyczne, ustroje akustyczne
  projekty akustyczne pomieszczeń, adaptacja akustyczna wnętrz
panele akustyczne, ustroje akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń, projekty akustyczne wnętrz  

Zapraszamy! do AbcSoundLab.com.pl - z przyjemnością odpowiemy na Państwa zainteresowanie...
AbcSoundLab(R) acoustic design & construction
|'|''|'''|''|'''|''|'''|''|'''|''|'''|''|'''|''|'''||
biuro projektowe / akustyka / wnętrza / architektura / konstrukcje:
tel.:
61 84 74 505, 61 847 45 05
e-mail:
info@abcsoundlab.com.pl

ustroje akustyczne, panele akustyczne, projekty akustyczne wnętrz, adaptacja akustyczna pomieszczeń

Zespół projektowy AbcSoundLab.com.pl to:
architekci, konstruktorzy i akustycy zrzeszeni w branżowych organizacjach

   
 
   UWAGA! Strona AbcSoundLab.com.pl używa plików cookie, jesteś obserwowany, kontrolujemy Twoje życie w pionie i w poziomie ;) ...,
korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
(C) 2024 AbcSoundLab.com.pl 18.06.2024