adaptacja akustyczna, akustyka pomieszczeń, projekty akustyczne wnętrz, akustyka wnętrz, panele akustyczne, ustroje akustyczne, komfort akustyczny, akustyka przemysłowa, nagłośnienie obiektów
 
WITAMY | NOWOŚCI | PRODUKTY | OFERTA | WIEDZA | LOGIN
Harmonium WAVE ... 
INFO
OFERTA: adaptacja akustyczna | akustyka przemysłowa | akustyka w szkole | nagłośnienie | projekty - VIZualizacje | ...
  projekty akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń, akustyka biur, akustyka hotelu, akustyka szkół, akustyka sal konferencyjnych, akustyka gabinetów lekarskich i kancelarii prawnych, projekty akustyczne kina domowego, akustyka studia, akustyka wnętrz  

Grupa pod wezwaniem AbcSoundLab.com.pl jako biuro projektowe i producent zaawansowanych paneli akustycznych powstała w 1995 roku jako efekt Miłościwie Panującego nam Absolutu Wszechrzeczy z przyczyny kilku absolwentów Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki oraz współpracy architektów i grona aktywnych muzyków. Wszystkich ogarnia i łączy pasja tworzenia, obsesja jak najwierniejszego przekazania swoich twórczych dokonań szerokiej rzeszy melomanów w jak najwierniejszej formie siły przekazu, formie otoczenia i środowiska ... . Dla wszystkich dźwięk w każdej postaci i formie to doznanie mistyczne, to inny wymiar rzeczywistości, to nowy wymiar postrzegania otaczającego nas świata ... To nierozłączna i fundamentalna część środowiska w którym żyjemy, a w konsekwencji istotnie wpływająca na komfort naszego życia... Sala koncertowa, pokój odsłuchowy, sala kinowa, hala przemysłowa czy pomieszczenia biurowe to przestrzenie nie pozostające bez wpływu na postrzeganie naszego otoczenia i traktowanie go jako przyjazne środowisko dla pracy lub wypoczynku...

NASZA GŁÓWNA i PODSTAWOWA OFERTA TO PROJEKTY i REALIZACJE AKUSTYCZNE ADAPTACJI POMIESZCZEŃ
i PROFESJONALNEGO NAGŁOŚNIENIA WNĘTRZ, SYMULACJE AKUSTYCZNE OBIEKTÓW, PRZESTRZENI i WNĘTRZ,
PRODUKCJA i PROJEKTY ZAAWANSOWANYCH PANELI AKUSTYCZNYCH na zamówienie i standard,
dla każdego środowiska gdzie akustyka ma znaczenie w postrzeganiu i odbiorze otoczenia ...
DZIĘKI ZAAWANSOWANYM CYFROWYM METODOM SYMULACJI AKUSTYCZNEJ PRZESTRZENI
MOŻEMY W PEŁNI KONTROLOWAĆ ZAŁOŻENIA i EFEKTYWNIE KREOWAĆ PRZESTRZEŃ AKUSTYCZNĄ,
DEDYKOWANĄ i DOPASOWANĄ DO OCZEKIWAŃ INWESTORA.


PROJEKTUJEMY i REALIZUJEMY ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
AKUSTYKI PRZEMYSŁOWEJ
IZOLACJI AKUSTYCZNEJ ŚCIAN I ODGRÓD AKUSTYCZNYCH, IZOLACJI AKUSTYCZNEJ HAL, STANOWISK MASZYN
i URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH STANOWISK PRACY dla OPERATORÓW i OBSŁUGI TECHNICZNEJ...


DZIĘKI WSTĘPNEJ ANALIZIE i DOCELOWYM - OCZEKIWANYM PARAMETROM CHARAKTERYSTYKI AKUSTYCZNEJ POMIESZCZEŃ
i PRZESTRZENI, DOBIERAMY PROFESJONALNE SYSTEMY NAGŁOŚNIENIA dla CHARKTERYSTYCZNYCH ŚRODOWISK i PARAMETRÓW AKUSTYCZNYCH oraz TWORZYMY PROJEKTY ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ OBIEKTÓW TAKICH JAK:
sala koncertowa, sala lekcyjna, sala wykładowa, hala sportowa, kino domowe, profesjonalne sale kinowe, pokoje odsłuchowe, szkoły, biura, banki, gabinety lekarskie, kancelarie prawne, obiekty sakralne, audytorium, kluby, puby, restauracje, hotele, apartamenty, mieszkania,
domy, rezydencje, studio nagrań i postprodukcji dla radia i telewizji, call center, serwerownie, data center, strzelnice, izolowane pokoje ciszy,
hale przemysłowe, stanowiska maszyn i rządzeń produkcyjnych, izolacje akustyczne przemysłowych linii produkcyjnych,
hamownie silników, stanowiska pomiarowe i wiele innych, według oczekiwań, wymagań, kryteriów i życzeń INWESTORA - KLIENTA ...

projekty akustyczne, adaptacja akustyczna, symulacja akustyczne, panele akustyczne, ustroje akustyczne

Miłościwie nam panujący, Jedyne Słońce Wszechświata, Mojo w czystej postaci, wizjoner, innowator, odkrywca, założyciel i inicjator działań biura AbcSoundLab.com.pl jest członkiem prestiżowego stowarzyszenia AES Audio Engineering Society od 1997 roku, współpracujący z nami konstruktorzy i architekci są zrzeszeni w Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, a muzycy, muuuuuuuuuuuuzycy... artyści w pełni aktywnie uczestniczą w wydarzeniach najwyższej rangi na całym świecie, zdobywając nagrody i uznanie wśród fanów i muzyków sesyjnych...

ZAPRASZAMY do AbcSoundLab.com.pl z przyjemnością odpowiemy na Państwa zainteresowanie naszą ofertą ...

Nasza oferta to:

PROJEKTY AKUSTYCZNE, adaptacja akustyczna,
symulacje akustyczne, auralizacja projektów,
realizacje, konsultacje akustyczne i doradztwo...,
akustyka wnętrz, komfort akustyczny pomieszczeń,
akustyka pomieszczeń, kino domowe, odsłuch stereo,
panele akustyczne, ustroje akustyczne,
ekrany akustyczne, izolacje akustyczne, akustyka przemysłowa, sprzęt audio i akcesoria Hi-End,
wyposażenie Home Theater, Home Cinema Hi-End...
Nagłośnienie i akustyka pomieszczeń dydaktycznych.
Profesjonalne projekty elektroakustyczne,
nagłośnienie obiektów: sale wykładowe,
sale koncertowe, sale konferencyjne,
sale sportowe, obiekty sakralne,
obiekty zabytkowe i t.p.

Zajmujemy się:

realizacją adaptacji akustycznych i projektami akustycznymi, wykonujemy kompleksowe projekty akustyczne: kancelarie,
gabinety lekarskie, gabinety odnowy biologicznej, salony spa, mieszkania, pomieszczenia odsłuchowe, szkoły, sale, aule i t.p.,
pomieszczenia studyjne, studio nagrań, sale konferencyjne,
sale koncertowe, profesjonalne sale kinowe, kino domowe,
biura, open space, call center i t.p., restauracje, puby,
przemysł, hale przemysłowe, hale produkcyjne,
kabiny dźwiękoizolacyjna, obudowy dźwiękochłonne urządzeń,
serwery, klimatyzacje i inne według wymagań Klienta...
Akustyka i nagłośnienie audytorium,
nagłośnienie obiektów kultu religijnego: Kościoły, Synagogi,
Meczety, sale katechetyczne. Projekty, realizacja, doradztwo
nagłośnienia: sal wykładowych, audytorium, sale koncertowe,
hale sportowe, obiekty zabytkowe i wiele innych...

  projekty akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń, akustyka biur, akustyka hotelu, akustyka szkół, akustyka sal konferencyjnych, akustyka gabinetów lekarskich i kancelarii prawnych, projekty akustyczne kina domowego, akustyka studia, akustyka wnętrz  
  adaptacja akustyczna pomieszczeń muzealnych, akustyka wnętrz muzeum, projekty akustyczne muzeum  
  adaptacja akustyczna pomieszczeń, akustyka wnętrz, projekty akustyczne  
  akustyka obiektów kultu religijnego, nagłośnienie obiektów zabytkowych, nagłośnienie kościołów  
  symulacje akustyczne, projekty akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń, akustyka wnętrz, akustyka obiektów, symulacje akustyczne nagłośnienia  
  projekty wnętrz kina domowego, architektura wnętrz  
  komfort akustyczny w domu, akustyka mieszkania  

PROJEKTY AKUSTYCZNE, ADAPTACJA AKUSTYCZNA, komfort akustyczny, projekt akustyczny, akustyka pomieszczeń biurowych, akustyka wnętrz, akustyka w szkole, akustyka sal audiowizualnych, sal konferencyjnych, akustyka w kancelarii, akustyka w gabinecie lekarskim i t.p.
oraz akustyka przemysłowa ...

to zagadnienia zyskujące z roku na rok coraz większe grono zainteresowanych ... >>
adaptacja akustyczna studia emisyjnego, akustyka studia nagrań, projekty akustyczne studia

Projekty akustyczne, adaptacja akustyczna studia nagraniowego, studia emisyjnego, studia postprodukcji, live room i studia wokalnego ...

to wysoko specjalizowane projekty akustyczne pomieszczeń uwzględniające poza dedykowaną charakterystyką również problematykę izolacji akustycznej. Adaptacja akustyczna studia ... >>
architektura kina domowego, projekty wnętrz kina domowego
adaptacja akustyczna kina domowego, akustyka kina, projekty akustyczne kina

Adaptacja akustyczna kina domowego. Akustyka kina domowego. Projekty akustyczne kina domowego. Domowe centrum rozrywki kino domowe, pokój odsłuchowy stereo, pokój audiofila ...

są coraz częściej intergralnym elementem wyposażenia wnętrz ... >>
  AKUSTYKA w Szkole -  

Akustyka - adaptacja akustyczna w szkole. Akustyka pomieszczeń dydaktycznych: sali lekcyjnej, sali wykładowej, sali ćwiczeń i t.p.
Adaptacja akustyczna - nagłośnienie i adaptacja akustyczna audytorium ...

W tak charakterystycznych i profilowanych pomieszczeniach oczekujemy ... >>
  akustyka obiektów sportowych, architektura i akustyka obiektów sportowych, naglośnienie hal sportowych  
adaptacja akustyczna biura, akustyka pomieszczen biurowych, projekty akustyczne biura, call-center, help-desk

Akustyka pomieszczeń biurowych , open space, call center. Bank, kancelaria prawna, gabinet lekarski, salon kosmetyczny ...

to bardzo specyficzne środowisko uczestniczące w naszym życiu ... >>

Adaptacja akustyczna. W domu, mieszkaniu lub apartamencie ...

szukamy spokoju, ciszy ... >>
  nagłośnienie sal konferencyjnych, nagłośnienie wnętrz, projekty elektroakustyczne obiektów. Nagłośnienie hal sportowych. Profesjonalne nagłośnienie sal koncertowych, pubów, teatrów, klubów  

Profesjonalne rozwiązania elektroakustyczne, nagłośnienie sal koncertowych, nagłośnienie wnętrz, sal konferencyjnych, audytorium ...

profesjonalne rozwiązania - technologie elektroakustyczne ... >>

  akustyka przemysłowa, izolacja akustyczna pomieszczeń, akustyka pomieszczeń, akustyka urządzeń, akustyka maszyn  

Adaptacja akustyczna obiektów przemysłowych, akustyka przemysłowa, izolacja akustyczna, akustyczne ściany przemysłowe...

to wydzielony specjalistyczny dział naszej firmy ... >>
  pozwolenie na budowę, obsługa formalno prawna inwestycji  
Pomieszczenia pozbawione adaptacji akustycznej nie są przyjazne, w kontekście psychoakustyki pomieszczenia te nie zachecają do używania zgodnie z przeznaczeniem, wnętrza o nieokreślonej i nie odpowiedniej akustyce wymagają więcej uwagi i energii poświęconym na zaadoptowanie się do przebywania w danej przestrzeni, ograniczając percepcję która powinna być skierowana głównie na funkcję i charakter wnętrza. Jakość środowiska w którym przebywamy ma fundamentalny wpływ na nasze zdrowie, na naszą kondycję psychiczną, na sposób postrzegania otoczenia. Dzięki takim składowym jak: akustyka wnętrza,oświetlenie, kolory, temperatura, wymiary i inne, możemy określać pomieszczenia jako przyjazne lub nie. To między innymi z tych powodów niektóre przestrzenie lubimy bardziej lub mniej, w jednych wnętrzach wypoczywamy, pracujemy, zdobywamy wiedzę efektywniej, a innych pomieszczeń unikamy, są niekomfortowe. To komfort akustyczny w znaczącym stopniu wpływa na postrzeganie, odbiór danego wnętrza. Komfort akustyczny pomieszczenia daje nam możliwość wykorzystania w pełni jego przeznaczenia, funkcjonalności i charakteru.
Użycie zaawansowanej technologii komputerowej CAD/CAM/CAE pozwala nam na redukcję czasu poświęconego na pomiary, obliczenia i eksperymenty. Dzięki temu, a także dzięki użyciu odpowiednich technologii stosowana przez nas procedura adaptacji akustycznej nie tylko prowadzi do wiarygodniejszych wyników, lecz jest również znacznie tańsza od dotychczas stosowanych metod. Adaptacja akustyczna wnętrza wykonywana przez firmę AbcSoundLab to projekt akustyczny wnikliwie przeanalizowany i konsekwentnie realizowany. W zależności od rodzaju pomieszczenia, jego przeznaczenia, kubatury, istniejącej i planowanej struktury, wystroju i przeznaczenia ustalane są kolejne fazy procesu transformacji akustycznej wnętrza. Zazwyczaj analizie wykonywanej zgodnie z międzynarodowo przyjętymi normami ujętymi w wytycznych IEC i optymalizacji podlegają przede wszystkim takie parametry, jak częstotliwości rezonansów i fal stojących, parametry C50, C80, EDT, D50, czas pogłosu i monotoniczność jego charakterystyki w pasmach tercjowych i oktawowych, dyfuzyjność pomieszczenia, symetria akustyczna, amplitudowa charakterystyka przenoszenia w obszarze odsłuchu, czas i natężenie pierwszych odbić, lokalizacja pozornych źródeł dźwięku, współczynniki LFC, IACC, %ALC, RASTI, STI, SNR - zgodnie z propozycją Lochnera i Burgera - i inne.
Dzięki cyfrowym metodom symulacji możliwa jest również kontrola nad przestrzennym rozkładem intensywności dźwięku, a także zniwelowanie wąskopasmowych nieregularności na charakterystyce typu blisko leżące mody itp., m.in. przez użycie dyfuzorów Schroedera. Ostatnim krokiem jest auralizacja i sprawdzenie empiryczne zgodności otrzymanych rezultatów z założonymi i ich ewentualna korekcja. Skuteczność tak przeprowadzonej adaptacji akustycznej wnętrza jest praktycznie stuprocentowo zgodna z postulatami w niemal każdym pomieszczeniu.
Nasze doświadczenie i nowoczesny sposób traktowania zagadnienia dźwięku w kontekście przestrzeni i zjawisk mu towarzyszących, pozwala nam na wnikliwą analizę zagadnienia przy znaczącym udziale zaawansowanych programów komputerowych i zastosowaniu najwyższej jakości materiałów, co daje w efekcie wysoką skuteczność proponowanych rozwiązań - technologii projektu, w praktyce w 100% z założeniami
i oczekiwaniami Zleceniodawcy - Inwestora.

Adaptacja akustyczna wnętrz i proponowane rozwiązania technologiczne, materiałowe i projektowe składają się z kilku etapów.
Rola jaka w tym procesie przypada Inwestorowi - Zleceniodawcy może być różna: od sprecyzowania dokładnych wymagań dotyczących poszczególnych parametrów, poprzez określenie cech brzmieniowych - akustycznych pomieszczeń, do całkowitego powierzenia wszystkich szczegółów technicznych projektantom AbcSoundLab ...

Kompleksowa obsługa akustyczna wszystkich obiektów i przestrzeni gdzie towarzyszy nam dźwięk w każdej postaci i formie
to nasza propozycja dla każdego Inwestora - Zleceniodawcy
.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty adaptacji akustycznej dla mieszkania, apartamentu, domu, szkoły, biura i innych środowisk ...
adaptacja akustyczna, akustyka wnętrz, projekty akustyczne

PROJEKTY AKUSTYCZNE i ADAPTACJA AKUSTYCZNA POMIESZCZEŃ, PANELE AKUSTYCZNE, USTROJE AKUSTYCZNE ...

PROJEKTY AKUSTYCZNE POMIESZCZEŃ i ADAPTACJA AKUSTYCZNA WNĘTRZ, SYMULACJE AKUSTYCZNE: mieszkania, apartamenty, domy, biura, hotele, szkoły, sale koncertowe, sale multimedialne-konferencyjne, gabinety lekarskie, kancelarie, salony odnowy, kosmetyczne, fitness, SPA, restauracje, puby, radio, telewizja, studioi t.p. kino domowe, stereo, akustyka wnętrz, komfort akustyczny pomieszczeń, akustyka pomieszczeń, ustroje akustyczne, izolacja akustyczna, akustyka przemysłowa ... AKUSTYKA, panele akustyczne, sprzęt audio i akcesoria, Home Theater, Home Cinema, Hi-End ... ADAPTACJA AKUSTYCZNA, NAGŁOŚNIENIE, projekty elektroakustyczne i konsultacje akustyczne, realizacje i doradztwo, Zapraszamy! ...
projekty akustyczne, adaptacja akustyczna, akustyka
 
OFERTA: adaptacja akustyczna | akustyka przemysłowa | akustyka w szkole | nagłośnienie | projekty - VIZualizacje | ...
adaptacja akustyczna kina domowego, akustyka kina, projekty akustyczne kina
akustyka w szkole, projekty akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń dydaktycznych
ustroje akustyczne, panele akustyczne
akustyka przemysłowa, akustyczne sciany przemysłowe, izolacja akustyczna hal przemyslowych
adaptacja akustyczna wnętrz, projekty akustyczne, akustyka
adaptacja akustyczna, projekty akustyczne pomieszczeń, panele akustyczne, ustroje akustyczne, adaptacja akustyczna wnętrz, adaptacja akustyczna kina domowego, adaptacja akustyczna pomieszczeń
projekty akustyczne pomieszczeń, adaptacja akustyczna, ustroje akustyczne, panele akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń, adaptacja akustyczna kina domowego, adaptacja akustyczna wnętrz, nagłośnienie obiektów
chmura tagów, tags cloud
projekty akustyczne, adaptacja akustyczna, architektura wnętrz, panele akustyczne, ustroje akustyczne
  projekty akustyczne pomieszczeń, adaptacja akustyczna wnętrz
panele akustyczne, ustroje akustyczne, adaptacja akustyczna pomieszczeń, projekty akustyczne wnętrz  

Zapraszamy! do AbcSoundLab.com.pl - z przyjemnością odpowiemy na Państwa zainteresowanie...
AbcSoundLab(R) acoustic design & construction
|'|''|'''|''|'''|''|'''|''|'''|''|'''|''|'''|''|'''||
biuro projektowe / akustyka / wnętrza / architektura / konstrukcje:
tel.:
61 84 74 505, 61 847 45 05
e-mail:
info@abcsoundlab.com.pl

ustroje akustyczne, panele akustyczne, projekty akustyczne wnętrz, adaptacja akustyczna pomieszczeń

Zespół projektowy AbcSoundLab.com.pl to:
architekci, konstruktorzy i akustycy zrzeszeni w branżowych organizacjach

   
 
   UWAGA! Strona AbcSoundLab.com.pl używa plików cookie, jesteś obserwowany, kontrolujemy Twoje życie w pionie i w poziomie ;) ...,
korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
(C) 2024 AbcSoundLab.com.pl 13.07.2024